VR Hardware

De Meta Quest 3 in het onderwijs

In dit artikel lees je meer over de voordelen van de nieuwe Meta Quest 3 bril voor in het onderwijs.

VR trends

Interesse in doorstroomsubsidie PO-VO?

De doorstroomsubsidie PO-VO is gericht op het aanleren van kennis en vaardigheden die een basisschoolleerling nodig heeft om studiesucces te behalen...

VR trends

XR leerlijn toepassen op school

De impact van XR wordt steeds groter binnen de hele samenleving. Hoe kun je XR op de juiste wijze een plek geven binnen het onderwijsprogramma? Lees...

VR trends

Wat is XR?

De impact van XR wordt steeds groter binnen de hele samenleving. De toepassingen voor onderwijs, de arbeidsmarkt en vrije tijd blijven groeien. In...

VR Content

Kosteloos de VR OntdekBox uitproberen!

We willen scholen graag enthousiasmeren voor de VR OntdekBox. Daarom kan je nu tijdelijk de VR OntdekBox kosteloos uitproberen op school!