VISIE

Onze visie is dat Virtual Reality een uniek leermiddel is. Je gaat immers leren door te ervaren!

Maar hoe ga je dit een plek geven binnen de school? 

Ons doel is om scholen via een uitgewerkt opdrachtenpakket te helpen leerlingen aan de slag te zetten.

Eerst door de basisvaardigheden te leren en vervolgens VR in te zetten binnen specifieke vakrichtingen.

Zie hiervoor ook ons programma Digital Skills in VR. 

 

VRINSCHOOL IN DE MEDIA

De afgelopen jaren hebben we onze programma's op veel vlakken ontwikkeld in samenspraak met scholen. Ook hebben we diverse pilots gedraaid rondom blended learning via Virtual Reality. Onderstaand enkele media items hierover.