VISIE

Onze visie is dat Virtual Reality een uniek leermiddel is. Je gaat immers leren door te ervaren!

Tegelijkertijd is het een nieuw leermiddel en heeft VRinSCHOOL een concrete visie en leerlijn ontwikkeld, waardoor VR een succes wordt binnen de school.

Een belangrijke voorwaarde hierin is dat een leermiddel ondersteund wordt via een concreet lessenpakket (opdrachten). 

Wanneer dit lessenpakket een vaste plek krijgt binnen het schoolprogramma, dan ontstaan er succesmomenten voor docent en leerling.

Onze focus is om scholen hierbij te helpen, zodat er door de investering in Virtual Reality uiteindelijk ook leeropbrengst ontstaat.

In dit kader focust VRinSCHOOL zich in de eerste fase op digitale vaardigheden. Zie ons programma Digital Skills in VR. Dit is immers de basis om VR ook in te zetten bij andere vakken.

 

Visie VRinSCHOOL

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

VRINSCHOOL IN DE MEDIA

De afgelopen jaren hebben we onze programma's op veel vlakken ontwikkeld in samenspraak met scholen. Ook hebben we diverse pilots gedraaid rondom de toekomst van thuisonderwijs via Virtual Reality. Onderstaand enkele media items hierover.