Schoolverhalen

Inmiddels werken meer dan 100 VO en MBO scholen met het leerplatform en de leermodules. Via onderstaande video's laten scholen zien hoe VR ingezet wordt binnen de school. 

🟢 Primair onderwijs          🔵 Voortgezet (speciaal) onderwijs          🟠 Middelbaar beroepsonderwijs

VOORTGEZET ONDERWIJS

RSG WIRINGHERLANT

Informatie & Communicatie

MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

GRAAFSCHAP COLLEGE

Techniekvakken

PRIMAIR ONDERWIJS

SALTO-SCHOOL FLORALAAN

Digitale Geletterdheid

VOORTGEZET ONDERWIJS

ISW WESTLAND

Digitale Geletterdheid

Klantverhaal Meerderweert temp
PRIMAIR ONDERWIJS

MEERDERWEERT

Digitale Geletterdheid

VOORTGEZET ONDERWIJS

DONGEMOND COLLEGE

Onderzoek & Ontwerpen

VOORTGEZET ONDERWIJS

T IS FOR TECH

Technieklessen

VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

VSO MARIËNDAEL

Talentdagen

Berkenschutse
VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

VSO DE BERKENSCHUTSE

Beleeflab

Onze klanten

Al meer dan 120 scholen in Nederland werken met het VR Leerplatform.